„Pasowanie na ¶wietliczaka dla dzieci z klas pierwszych" 

W listopadzie zaprosili¶my  dzieci klas pierwszych do wspólnej zabawy, której celem było wł±czenie do społeczno¶ci ¶wietlicy.


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

Przygotowali¶my wizytówki - wagoniki z imionami, zatańczyli¶my w kole i taniec BINGO,  ułożyli¶my prawidłowe hasła regulaminu ¶wietlicy.


Gra bingo           Gra bingo


Gra bingo           Gra bingo


Skonstruowali¶my fantastyczny plac zabaw i ostatnie - najtrudniejsze zadanie- to zjedzenie cytryny i u¶miechnięcie się przy tym.

                                                                                                                                                                                    Ewa Gańko