Koło plastyczne dla uczniów klas 1

Na koło plastyczne uczęszcza 13 uczniów z obu klas 1. Zajęcia te służą poznawaniu różnych technik plastycznych, rozwijaniu zainteresowań uczniów, pobudzaniu ich wyobraźni, uczą pracy w grupie, cierpliwości oraz kształtują wrażliwość estetyczną.

Do tej pory malowaliśmy farbami jesienne drzewa, wykonywaliśmy prace z plasteliny, przygotowywaliśmy ilustracje do wierszy J. Tuwima oraz kartki świąteczne. W połowie listopada rozpoczęliśmy wykonywanie bombek technika decoupage. Dzieciom bardzo podobają się te zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Planujemy jeszcze robić: łańcuchy z papieru kolorowego, świeczniki oraz różne ozdoby świąteczne z masy solnej. 

                                                                       Wychowawca – Anna Sieczkowska