Warsztaty dla klas IV-VI - decoupage

Na zajęcia zgłosiło się 14 chętnych uczniów z klas IV-VI.

Podczas tych warsztatów uczniowie ozdabiali pudełka, serwetniki techniką decoupage.

                                    Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?  

Zajęcia prowadziła pani Teresa Szpakowska oraz pani Anna Sieczkowska. Wspierała nauczycieli oraz dzieliła się swoimi doświadczeniami mama Maćka z klasy IIb – p. Katarzyna Miciak.

                                    Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?

Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonywali swoje prace. Efekt był naprawdę piękny.

                                                                       Wychowawca kl. 1a – Anna Sieczkowska