Wystawa

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” w klasach I – VI wychowawcy przeprowadzili godziny wychowawcze na temat ochrony danych osobowych. W klasach młodszych uczniowie zostali zapoznani czym są dane osobowe i jakie są skutki ujawniania danych swoich oraz danych innych osób. Uczniowie      z klas IV – VI miały możliwość odróżnić dane osobowe zwykłe od danych osobowych wrażliwych. Dzieci same dostrzegły niebezpieczeństwo ujawniania danych osobowych. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie przygotowali plakaty, które stały się elementem dekoracji klasowych.

           

Dzieci z rodzicami? 

          Gra bingo          

Tematyka bezpieczeństwa w Internecie została omówiona na lekcjach informatyki w klasach IV – VI.

            Ponadto na I piętrze była wystawa informacyjna dla rodziców „Ochrona danych osobowych w pigułce”.

 

                                                                                                                      Dorota Moroz