W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach IV-VI zostały przeprowadzone godziny wychowawcze. Uczniowie podsumowując zdobyte wiadomości na lekcji wykonali plakaty, które stały się częścią dekoracji klasowych.

          Na korytarzu I piętra pani Dorota Moroz i pani Iwona Sękalska – Marciniak przygotowały wystawę dotyczącą ochrony danych.

         Dnia 25 lutego odbył się apel poruszające powyższą tematykę. Była to scenka ukazująca skutki podawania danych osobowych w Internecie. Uczestnicy dowiedzieli się również o zadaniach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Apel został przygotowany przez klasę IV a pod kierunkiem pani Doroty Moroz i pani Iwony Sękalskiej – Marciniak.

  Dzieci z rodzicami

Dzieci z rodzicami

Dzieci z rodzicami

 

                                                                                              Dorota Moroz