Spotkanie z wiolonczelistk±" 

16 marca  zaprosili¶my  jedn± z mam naszego ucznia - pani± Rajewsk±, która pracuje w Filharmonii Narodowej. Pani opowiedziała o swojej pracy i wiolonczeli, na której gra. Z wielk± uwag± uczniowie klasy 0a, 0b i Ia  wysłuchali 2 utworów muzycznych zagranych na wiolonczeli, pokolorowali rysunki muzyczne. Pani Rajewska otrzymała upominek wykonany przez uczniów w podziękowaniu za spotkanie.


Dzieci z rodzicami Dzieci z rodzicami   

Dzieci z rodzicami Dzieci z rodzicami  

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu "¦wietliczak poznaje zawody"         

Elżbieta Kaczorowska