Hej chłopaki, hej dziewczynki - dzisiaj mamy walentynki!

Takie hasło przyświecało zabawie walentynkowej, jaka miała miejsce w dniach 13 i 14 lutego 2012 r.


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

Uczniowie mieli możliwość niemal w tajny sposób wysłać list poprzez pocztę walentynkową do każdej lubianej osoby. List zbierali listonosze z klasy IIIb. W dzień Świętego Walentego poczta działała pełną parą. Listy posegregowano i rozniesiono do adresatów.


Gra bingo           Gra bingo

Na wielu twarzach widziałam miłe zaskoczenie i radosny uśmiech z otrzymania listu w kształcie serca. I o to właśnie chodziło :-).

Małgorzata Zagórowska