112

NUMER ALARMOWY

988

TELEFON ZAUFANIA

999

POGOTOWIE RATUNKOWE

997

POLICJA

986

STRAŻ MIEJSKA

116111

UNIJNY TELEFON ZAUFANIA ORAZ POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

801199990

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA 

800100100

TELEFON ZAUFANIA DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

TELEFON ALARMOW PROWADZONY PRZEZ helpline.org.pl, KTÓREGO CELEM JEST POMOC MŁODYM INTERNAUTOM W SYTUACJACH ZAGROŻENIA W INTERNECIE ORAZ PODCZAS KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. 

800 060 800

BEZPŁATNA LINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (informacja o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy, pomoc dla rodziców)

 

Profilaktyka
używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież
 

Strony internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których znajdują się informacje dotyczące problematyki z zakresu profilaktyki używania nowych narkotyków

www.gis.gov.pl

www.stacjazdrowia.gov.pl

 

Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji, na których znajdują się informacje dotyczące problematyki nowych narkotyków

www.policja.pl

www.zyjbezpiecznie.policja.pl

 

Strony internetowe, na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych form pomocy

www.narkomania.gov.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.kbpn.gov.pl

 

Strony internetowe, na których znajdują się informacje dotyczące promocji zdrowia oraz zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych form pomocy

www.ore.edu.pl,
w zakładkach Promocja Zdrowia w szkole oraz Wychowanie i Profilaktyka