Ubezpieczenie uczniów

 

           UBEZPIECZENIE NNW

          UBEZPIECZENIE - INFORMACJA OGÓLNA  

            

Starając się o wypłatę odszkodowania w PZU wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału i podać numer polisy

 1022704299