Informacje dla rodziców

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

www.poradnia9.waw.pl

 SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM  

   WSZYSTKO O WSZAWICY  

   PEDIKULOZA  

   GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA DLA DZIECI W WIEKU 7-9 LAT   

   BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGA DLA RODZICÓW - STOWARZYSZENIE NIEBIESKA LINIA   

 DZIECKO NA TECHNOLOGICZNYM ZAKRĘCIE  

 PORADNIA DZIECKO W SIECI 

 OPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI I ŚWIADECTWA SZKOLNEGO 

  POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU  

  INFORMATOR DLA RODZICÓW DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

  DZIECKO W ŚWIECIE INTERNETU