1 września uczniowie naszej szkoły jak co roku powitali kolejny nowy rok szkoły. Na uroczystość przybyła przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu -pani Sylwia Mróz

  Serdecznie witamy...        Serdecznie witamy...     

Pani dyrektor Agnieszka Tkaczyk złożyła życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom, by kolejny rok pracy był pełen radości dla wszystkich.  Pani aspirant Sabina Stepek przypomniała zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Klasy trzecie przygotowały program artystyczny - wiersze i wesołe piosenki.

  
Serdecznie witamy...        Serdecznie witamy...     

Klasy złożyły kwiaty w miejscach pamięci - uczniowie klasy IIIb przy Reducie Kaliskiej.  

Teraz wypoczęci po wakacjach możemy przystąpić do pracy i nauki. :-)