¦wi±teczne ¶piewanie

Dnia 16.12.2011 odbyło się w ¶wietlicy ¶wi±teczne ¶piewanie. W nastrojowo udekorowanej sali dzieci spotkały się przy szopce, aby porozmawiać o tradycjach i zwyczajach zwi±zanych ze ¶więtami Bożego Narodzenia. Rozmawiali¶my o narodzinach Chrystusa, o strojeniu choinki, dzieleniu się opłatkiem, wigilijnej kolacji w rodzinnym gronie a także o czekaj±cych pod choink± prezentach niespodziankach.

Klasa IIa i II b      Klasa II a i II b

¦piewali¶my różne kolędy. Pomocne nam były w tym ¶piewaniu projekcje wideo z eksponowanymi tekstami tych najpopularniejszych. Poznane kolędy ¶piewać będziemy również w naszych domach – jak zwykle – za kilka dni, gdy spadnie ¶nieg i zabły¶nie pierwsza gwiazdka…


Uczniowie wręczaj± kwiaty origami       Uczniowie wręczaj± kwiaty origami

„Usi±dziemy przy stole, pod choink± iglast±. Wszystkie ¶wieczki zapłon±, będzie ciepło i jasno.

¦więta… ¦więta… czas kolędowania ¦więta… ¦więta… Narodziny Pana"

Urszula Gołaszewska