Mikołaj w Ib

Do pierwszaków z 1b Mikołaj przybył w nocy. Spieszył się chyba bardzo, bo nawet nie spróbował ciasteczek ani mleka. Dobrze, że zostawił worek z prezentami i list. Pierwszoklasi¶ci błyskawicznie poradzili sobie z odczytaniem listu. Potem odpakowali¶my prezenty, nacieszyli¶my się nimi i poszli¶my do SCEK-u na wzruszaj±cy film.
A dzi¶ napisali¶my krótkie listy z podziękowaniami!


         Dzieci z rodzicami           Dzieci z rodzicami

 
Dzieci z rodzicami


                                                                                                                                                                                       Małgorzata Warakomska