Ślubowanie klas pierwszych

14 października o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbyło sie uroczyste ślubowanie klas I na uczniów Szkoły Podstawowej nr 97. Pierwszoklasiści z przejęciem czekali na swój pierwszy test - po raz pierwszy z tarczami z logo szkoły.


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

 Uczniowie klas trzecich przygotowali na powitanie pierwszaków w społeczności uczniów wiersze, piosenki i quizy...


 Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

Kandydaci na uczniów mieli do wykonania zadania: ułożyć z liter imię swojej pani, pięknie recytować i zaśpiewać w języku ojczystym i angielskim.


;Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

 

 Po wykonaniu tych zadań mogli przejść do następnego etapu: złożenia ślubowania na sztandar szkoły i pasowania przez panią Dyrektor na ucznia Szkoły Podstawowej nr 97.

 Dzieci z rodzicami  Dzieci z rodzicami Dzieci z rodzicami     

Pani Dyrektor oraz Rada Rodziców życzyli nowym uczniom sukcesów w nauce a ich rodziców zaprosili do aktywnej współpracy na rzecz naszej szkolnej społeczności. Na koniec uczniowie otrzymali prezenty ufundowane prze Radę Rodziców i władze dzielnicy.


                                                                                                
Małgorzata Warakomska, Kamila Mejnartowicz

Zapraszamy do GALERII i stronę Facebook, aby obejrzeć pozostałe zdjęcia.