Dzisiaj rano wybrali¶my się na koncert i zajęcia plastyczne do SCEK-u. Koncert nosił tytuł: „Jesienne trele i tryle”. Zachwycił mnie polonez A-dur Fryderyka Chopina. Po koncercie udali¶my się na zajęcia plastyczne. Rysowali¶my i malowali¶my ptaki w kolorach, które kojarzyły się nam z koncertem. Mój ptak był bajecznie kolorowy. Wycieczka bardzo mi się podobała, bo lubię rysować i słuchać muzyki.

                                                                                                                           Autor Daria Wieczorek-3a

Dzieci z rodzicami      
      

8 paĽdziernika byłam z moj± klas± w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej na koncercie muzyki poważnej oraz na zajęciach plastycznych. Koncert nosił tytuł „Jesienne trele i tryle”. Muzycy grali na następuj±cych instrumentach: fortepianie, skrzypcach, flecie poprzecznym i klarnecie. Niektóre utwory muzyczne były smutne, a inne wesołe. Najładniej brzmiała muzyka klarnetu. Zajęcia plastyczne bardziej mi się podobały niż koncert. Malowali¶my ptaki, które miały wyrażać muzykę instrumentów za pomoc± kolorów. Namalowałam ptaka w jasnych barwach, bo miał on przedstawiać skrzypce.

Autor Sylwia Ciuchnowicz 3a

Dzieci z rodzicami      
      

 

Dzisiaj wraz z klas± pojechałam do SCEKU. Pani zaproponowała najpierw wysłuchania koncertu pt. ,,Wiosenne tryle i trele”. Podczas występu osoby zagrały na pięknych instrumentach: fortepianie, skrzypcach i klarnecie. Z dĽwięku muzyki można było usłyszeć ptasi ¶piew .Po wysłuchaniu koncertu udali¶my się z klas± na zajęcia plastyczne, gdzie mieli¶my namalować ptaszki inspirowane muzyk±. Bardzo podobało mi się  na tej wycieczce i chciałabym wrócić na następne zajęcia.                  
                                                                         Napisała            Natalia Miszczak

Dzieci z rodzicami

8-10-2014  byłem na wycieczce w Scek- u na Starówce.
Słuchali¶my utworów muzycznych znanych kompozytorów np; Fryderyka Chopina .
Rysowali¶my ptaki i malowali¶my na różnobarwne kolory, które miały wyrazić dĽwięki muzyki.
Do szkoły wrócili¶my po paru godzinach. Wycieczka bardzo mi się podobała.
                                                                                                  Autor-  Igor Gos

 

Dzieci z rodzicami

8 paĽdziernika z klas± pojechali¶my do SCEK-u na koncert pod tytułem  ,,Jesienne tryle i trele " . Muzycy grali na fortepianie, flecie i skrzypcach. Koncert mi się bardzo podobał, muzyka była piękna. Po koncercie poszli¶my na zajęcia plastyczne. Każdy miał narysować ptaka, w kolorze kojarz±cym mu się z muzyk±, któr± słuchali¶my na koncercie. Ten dzień był fantastyczny.

Napisała Gabrysia B±k