Zerówka w Zamku Królewskim

 

W poniedziałek 16.10.2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie spotkali¶my się z Syrenk±, która opowiedziała nam swoj± historię. Poszukiwali¶my syren w komnatach pałacowych, a także Gryfa zaklętego w złot± rzeĽbę.


Dzieci z rodzicami          Dzieci z rodzicami

Małgorzata Zagórowska