REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  

 Zasady przyjęć do klasy I

Harmonogram rekrutacji do klasy I

Kryteria rekrutacji do klasy I dla kandydatów spoza obwodu