REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  

 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram do oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych