Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Elżbieta Włodarczyk

Godziny pracy terapeuty pedagogicznego

Poniedziałek  8.00 – 14.10

Wtorek 12.30 – 15.15

Środa 11.35 - 15.15

Czwartek 12.40-16.05

Piątek 8.00-13.25

 

 

Są dzieci, które mimo dobrej sprawności intelektualnej, a niekiedy inteligencji powyżej ich wieku, a także różnych zainteresowań i zdolności - nie mogą nauczyć się czytać i pisać za pomocą powszechnie stosowanych metod nauczania. Jeżeli u dzieci nie stwierdza się wady wzroku i słuchu, ale zauważa się opóźnienia w zakresie funkcji percepcyjno - motorycznych (zwłaszcza wzrokowej, słuchowej czy ruchowej) mówimy, że mają specyficzne trudności w nauce. Dla określenia tych trudności powszechnie stosuje się nazwę: dysleksja - jeżeli dotyczy zaburzenia w opanowaniu umiejętności czytania, dysgrafia - trudności w pisaniu, dysortografia - trudności w pisaniu pod względem ortograficznym.
W naszej szkole dzieci, u których występują specyficzne trudności w nauce np: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, objęte są specjalnym programem terapeutycznym. Program ten ma na celu usprawnienie zaburzonych funkcji.
Zajęcia w 2 - 4 osobowych zespołach odbywają się w specjalnie do tego celu przeznaczonej sali, wyposażonej w niezbędne pomoce. Czas trwania zajęć uzależniony jest od stopnia zaburzenia funkcji, traktowany indywidualnie (ćwiczenia wąskozakresowe, ćwiczenia szerokozakresowe - dla zaburzeń sprzężonych) .