Spacer Warszawski  - "100-lecie stołeczności Ochoty"

10 września 2016 roku uczniowie klas 3-6 w ramach projektu "Rozwijamy się twórczo" uczestniczyli w Spacerze Warszawskim  - "100-lecie stołeczności Ochoty" zorganizowanym przez PTTK w formie gry miejskiej. Mieliśmy do zaliczenia kilkanaście ważnych historycznie miejsc naszej dzielnicy. Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele byli bardzo zaangażowani w poszukiwanie w podanych w programie miejsc. 

 


Dzieci z rodzicami     Dzieci z rodzicami      

Teresa Szpakowska