„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I – III szkół podstawowych”

Od drugiego półrocza roku szkolnego 2011/2012 rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” .

Pierwszy etap realizacji w.w. projektu dotyczyć będzie następujących zajęć:

1. „Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”.

2. „Zajęcia dla dzieci  z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych”.

3. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy”.

4. „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych”.

5. „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie”.

Wszystkie w.w zajęcia są bezpłatne i prowadzą je nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole.