Na spotkaniu 23 czerwca 2015r. nauczyciele zapoznali rodziców

z efektami pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015

   Konkursy
  Akcje charytatywne    

  Apele
  Zajęcia po lekcjach
 
  Sport
 
  Świetlica
  Projekt "Rozwijamy się twórczo"
 
Współpraca z pozaszkolnymi placówkami i organizacjami edukacyjnymi