SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW DLA KLAS 0 - VI

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Oddział przedszkolny „0”

 

Pakiet: „Trampolina. Zanim zostanę uczniem”- Wydawnictwo Szkolne PWN, praca zbiorowa

Język angielski – „Captain Jack” cz.1, wyd. Macmillan, autor: Jill Leightan

Religia - „Bóg Jest Blisko” Anna Podgórska, red.: ks. Andrzej Tulej, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

 

Klasa 1

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

 

1.

Język angielski

kl. I

„English Quest” 1, książka ucznia + ćwiczenia, wyd. Macmillan

Jeanette Corbett, Roisin O Farrell,

Magdalena Kondro

2.

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

„Nasz Elementarz” MEN

Tropiciele – WSiP - ćwiczenia, podręcznik
Klasa I, pakiet rekomendowany

 

3.

Religia kl. I

Klasa I. „Żyjemy w Bożym świecie” , Wydawnictwo Jedność 2012 

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 

Klasa 2

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

 

1.

Język angielski

kl. II

„English Quest” 2, książka ucznia + ćwiczenia, wyd. Macmillan

Jeanette Corbett, Roisin O Farrell,

Magdalena Kondro

2.

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

„Nasza szkoła” MEN

Elementarz XXI wieku. Nowa Era

 - ćwiczenia, podręcznik
Klasa II, pakiet rekomendowany

 

3.

Religia kl. II

Klasa II "Idziemy do Jezusa" Podręcznik do nauki religii z płytą CD. Wydawnictwo Jedność

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

 

Klasa 3

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

 

1.

Język angielski

kl. III

„English Quest” 3, książka ucznia + ćwiczenia, wyd. Macmillan

Jeanette Corbett, Roisin O Farrell,

Magdalena Kondro

2.

Edukacja wczesnoszkolna

kl. III

Podręcznik MEN

Tropiciele – podręcznik i ćwiczenia dla klasy 3,WSiP

 


3.

Religia kl. III

„W przyjaźni z Panem Jezusem”,
wyd. Archidiecezji Warszawskiej

Marzanna Dubińska,

Andrzej Tulej

 

 

Klasa 4

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

 

1.

Język polski

kl. IV

 

„Słowa na start”, cz.1, Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

 „Słowa na start”, cz. 2, Podręcznik do kształcenia językowego

„Słowa na start”, Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

wyd. Nowa Era – do nowej postawy programowej

M. Derlukiewicz –literatura

 

D. Chwastniewska, D. Rożek

A. Gorzałczyńska-Mróz

2.

Język angielski

kl. IV

„Evolution plus” 1, książka ucznia i ćwiczenia,

wyd. Macmillan

Nick Beare

3.

Historia

i społeczeństwo kl. IV

„Wczoraj i dziś”.

Podręcznik dla klasy IV, wyd. Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

 

4.

Plastyka

kl. IV

„Do dzieła”, Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej wyd. Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

5.

Zajęcia techniczne

kl. IV

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

6.

Matematyka

kl. IV

„ Matematyka z plusem”, wyd. GWO,

Podręcznik, + 2 zeszyty ćwiczeń

Dobrowolska, Jucewicz,

Zarzycki

7.

Przyroda

kl. IV

„Przyrodo witaj’ kl. IV – podręcznik

wyd. WSiP

E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta, A.Melson, E.Laskowska,

8.

Zajęcia komputerowe

kl. IV

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV.

Migra Sp. z o.o.

Grażyna Koba

9.

Religia kl. IV

„Zaproszeni przez Boga” + zeszyt ćwiczeń,

wyd. 2012r.WAM Kraków

 

ks. Zbigniew Marek

 

10.

Muzyka klasa IV

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 


Klasa 5

 

Lp

Nazwa zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

1.

Język polski kl. V

„Słowa na start! 
Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.“

 Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe.

 Część 2. Kształcenie językowe

Słowa na start! 
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej (nowe wydanie). Nowa Era

 

 

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Autor: praca zbiorowa

2.

Język angielski kl. V

„Evolution plus” 2  - książka i ćwiczenia

wyd. Macmillan

Nick Beare

3.

Historia
i społeczeństwo kl. V

„Wczoraj i dziś” 
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

4.

Plastyka kl. V

„Do dzieła!” 
Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

5.

Matematyka kl. V

 „Nowa matematyka z plusem”  -Podręcznik kl. 5
wyd. GWO, ćwiczenia – 2 szt.,

Dobrowolska, Zarzycki, Jucewicz, Karpinski

6.

Przyroda kl. V

„Przyrodo witaj” kl. V- podręcznik , wyd. WSiP

E. Gromek, E.Kłos, W. Kofta, A. Melson, E.Laskowska

7.

Religia kl. V

„Obdarowani przez Boga” , wyd. WAM Kraków (nowy podręcznik)

Ks. Zbigniew Marek

8.

Zajęcia komputerowe
kl. V

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V. Wyd. Migra

Grażyna Koba

9.

Muzyka kl. V

”Lekcja muzyki” 
Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

10.

Zajęcia techniczne 
kl. V

„Jak to działa?”
Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

 

 

 

 

 

klasa 6

 

 

Lp.

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

Tytuł podręcznika

 

Autor podręcznika

 

1.

Język polski

kl. VI

 

Słowa na start”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego.

„Słowa na start” cz. I i II. Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami wyd. Nowa Era, – do nowej postawy programowej  

M. Derlukiewicz –literatura

A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz – gramatyka cz. I i II

 

2.

Język angielski

kl. VI

„Evolution plus” 3  - książka i ćwiczenia

wyd. Macmillan

Nick Beare

3.

Historia

i społeczeństwo kl. VI

„My i historia” Podręcznik i ćwiczenia dla kl.VI, wyd. PWN

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch

4.

Zajęcia techniczne

kl. IV-VI

kl. IV-VI - Podręcznik: Zajęcia techniczne – część komunikacyjna; zajęcia techniczne – część techniczna, wyd.  OPERON

Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz

5.

Matematyka

kl. VI

Podręcznik „Matematyka z plusem”,

 wyd. GWO, ćwiczenia – 3 szt.,

Dobrowolska, Zarzycki, Jucewicz, Karpiński.

6.

Przyroda

kl. VI

„Przyrodo witaj” – podręcznik z płytą CD
i ćwiczenia, wyd. WSiP

E. Gromek,    E. Kłos, Wawrzyniec, Kofta, Ewa Laskowska

7.

Zajęcia komputerowe

kl. VI

„Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI“. – podręcznik z płytą CD,

wyd. MiGra (kontynuacja podręcznika
z kl.V),

Grażyna Koba

8.

Religia kl. VI

„Przemienieni przez Boga”,

wyd. WAM 2014 (bez ćwiczeń)

ks. Zbigniew Marek

 

 9.

Plastyka kl. VI

„Do dzieła”, wyd. Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

10.

Muzyka kl. VI

„Muzyka i my” – podręcznik kl. VI,
wyd. WSiP

 

R. Rataj, W. Sołtysik