„Zajęcia plastyczne " 

Zajęcia plastyczne – umożliwiają rozwój osobowości dziecka, spostrzegawczości, aktywności oraz zainteresowań. Wyzwalają ekspresję twórczą u dzieci poprzez malowanie, rysowanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny, modeliny. Techniki plastyczno-techniczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości ucznia. Wprowadzamy origami jako sztukę składania papieru pozwalającą  kształtować cierpliwość, dokładność oraz rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Wykonujemy dekoracje związane z porą roku i wewnętrznym życiem świetlicy.

Podczas zajęć uczniowie wykonują prace na rzecz szkoły, środowiska, biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

                                                                                  Joanna Białach i Małgorzata Milewska


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    

Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?