Gabinet pomocy przedlekarskiej

jest czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.00