2 lutego byli¶my w Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcji pt. „Symbole Państwa Podziemnego”.

Dowiedzieli¶my się, że poza trzema symbolami Polski (hymnem, flag± i godłem) jest też czwarty – pieczęci. S± one wykorzystywane przez premiera i prezydenta do zatwierdzania najważniejszych dokumentów. Nie wszyscy wiedza o tym, że herb i godło maj± inne znaczenie. Godłem Polski jest orzeł, a herbem jest orzeł na czerwonej tarczy. Dowiedzieli¶my się też, że sanitariusze i sanitariuszki podczas wojny byli nietykalni i nie posiadali broni. Wyróżniały ich symbole – biała opaska z czerwonym krzyżem. Ich prawa nie były jednak respektowane przez Niemców. Wycieczka była bardzo ciekawa i interesuj±ca. Chcieliby¶my jeszcze tam wrócić.

                                                           Olaf Bednarski kl.3b