Dzieci z rodzicami

 

 Dnia 20 listopada uczniowie klasy Va, Vb i Via wystąpili z montażem słowno – muzycznym „My warszawskie dzieci” w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki. Opowieść o powstaniu warszawskim zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne”.

 

 

  Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami      

Dorota Moroz