,, English musical"

12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 97 odbył się konkurs ,, English musical", którego organizatorem i pomysłodawcą była Agnieszka Jare- nauczycielka języka angielskiego z SP 97. Grupy muzyczne z szkół podstawowych nr  97, 175, 63, 279 przygotowały przepiękne musicale. Jury złożone z nauczycieli: języka angielskiego, polskiego, muzyki, instruktora tańca oraz przedstawiciela Rady Rodziców oceniało dobór repertuaru, zaangażowanie zespołu, oryginalność i spójności prezentacji, ruch sceniczny oraz umiejętności wokalne i wartości wychowawcze. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia bowiem wybór był naprawdę trudny. Ostatecznie po długiej dyskusji i zaliczeniu punktacji zwyciężyła SP 175 drugie miejsce przypadło SP 97 a trzecie  SP 279. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a pierwsze trzy miejsca nagrody.  Impreza cieszyła się tak wielkim entuzjazmem, że mamy nadzieję spotkać się również w przyszłym roku w większym składzie.


Dzieci z rodzicami          Dzieci z rodzicami

Szacowne jury                  Nagrody                     

Dzieci z rodzicami          Dzieci z rodzicami

Uczniowie naszej szkoły

Dzieci z rodzicami          Dzieci z rodzicami

Dzieci z rodzicami          Dzieci z rodzicami