¦wiatowy dzień misia  w zerówce

25 listopada w zerówce poznali¶my przyniesione przez nas z domów misie z misiami koleżanek i kolegów. Zabawom towarzyszyło poznawanie misiów z różnych stron ¶wiata. Razem z nimi ¶piewali¶my, tańczyli¶my i rozwi±zywali¶my zadania. Ogl±dali¶my także ich przygody na dużym ekranie.


Dzieci z rodzicami     Dzieci z rodzicami    

     Dzieci z rodzicami     Dzieci z rodzicami        
         
Małgorzata Zagórowska