Ślubowanie klas pierwszych!

Ślubowanie jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego pierwszoklasisty, na który czeka z niecierpliwością. I tak też było w tym roku. W  sali gimnastycznej 14 października o godzinie 9.00 zebrali się nauczyciele, rodzice oraz przejęci uczniowie w galowych strojach. 


Klasa I b        Klasa I a

Klasa I a                                           Klasa I b

  Dzieci z klas I przechodziły przez różne krainy i wykazały się wieloma umiejętnościami: Krainę Śpiewu, Krainę Mądrości, Krainę Zagadek, Krainę Dobrego Zachowania, Krainę Sprawności


Konkurs układania liter i ich odczytywania         Konkurs pakowania tornistrów

 Konkurs sprawności - przechodzenie przez szarfę. 


Ślubuję uroczyście          Ślubuję uroczyście

Kraina Zagadek - "Po tablicy biega, skacze kreśląc przy tym białe znaki"


Pani dyrektor odczytuje akty pasowania            Pani dyrektor pasuje dzieci na uczniów

Uczniowie klas I złożyli przysięgę w obecności zebranych gości i. pocztu sztandarowego naszej szkoły

Pani  dyrektor - Barbara Marszałek pasowała każde dziecko na ucznia klasy pierwszej. 

"Ślubuję uroczyście! Będę  starał się być dobrym i uczciwym, będę strzegł honoru i dobrego imienia Szkoły. Będę szanował nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego, co piękne. Będę kochał swoją ojczyznę."

 

Na koniec uczniowie klas pierwszych zatańczyli  kujawiaka a zdjęcia można obejrzeć w zakładce GALERIA.

 

Agnieszka Chlebowska, Agnieszka Chomicka-Bosy