Dzieci z rodzicami           


5 listopada klasa 3b była w Zamku Królewskim na lekcji „W pracowni Jana Matejki”. Poznali¶my warsztat  malarza: jakich pędzli używał XIX-wieczny artysta, z czego robił farby, jak gruntował płótno, co to blejtram, werniks.  Wiemy na czym polega szkic, a na czym kompozycja. Dokładnie omówili¶my dwa obrazy Jana Matejki:                                       „Stefan Batory pod Pskowem” oraz „Konstytucja 3  maja”. Odwiedzili¶my Salę Senatorsk±. Wiemy, jak wielkim wydarzeniem było uchwalenie tej konstytucji. To była wspaniała lekcja historii!