Konkurs plastyczny „Czarodziejski  liść”

W ramach realizacji zajęć plastycznych w świetlicy zorganizowano Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Czarodziejski liść”. Wzięły w nim udział świetlice ochockich szkół podstawowych: SP Nr 23,  SP Nr 10,  SP Nr 264,  SP Nr 152 oraz nasza SP Nr 97.
Wpłynęło 80 prac. Celem konkursu było r
ozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata, rozwijanie wyobraźni plastycznej twórczej, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych, kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę. Dowolność doboru techniki
i środków plastycznych pozwoliła dzieciom na wykonanie prac wg własnych wyobrażeń
i pomysłów. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczniowie  wyróżnienia za udział w konkursie. Prace uczniów zostały umieszczone na wystawie świetlicowej SP Nr  97.

                                                                     


Dzieci z rodzicami           Dzieci z rodzicami

Wyniki:

I miejsce: Weronika Świderska 1b, Alicja Bąk 2a. Amelia Zawadzka 2a
II miejsce: Matylda Wesołowska 1a, Zuzanna Krawiec 3b, Amelia Sawicka 3b
III miejsce: Alan Szymczak Ib, Hanna Kroczyńska 1b
Wyróżnienia: Maja Paczkowska 1b, Martyna Krawiec 1b, Emilia Łania 1b, Lena Skolarus 1b

Gratulujemy!


Joanna Białach i Małgorzata Milewska

Pozostałe zdjęcia w GALERII