Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:

nazwa odbiorcy:

 

Szkoła Podstawowa nr 97

ul. Spiska 1

02-302 Warszawa

 

numer konta: 13 1030 1508 0000 0005 5082 7042 z dopiskiem: dochody budżetowe SP97

 

W tytule należy podać imię, nazwisko ucznia oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

Aktualny cennik wystawiania duplikatów w roku szkolnym :

 

9 zł -  duplikat legitymacji

26 zł - duplikat świadectwa