PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW, CZYLI JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE

Klasy 4a i 5a, w bieżącym roku szkolnym, realizowały projekt pod tytułem „Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia na tropie”. Podczas festynu szkolnego, dnia 3 czerwca, klasy te podsumowały działania prowadzone w ramach tego programu. Uczniowie zaprezentowali swoje prace plastyczne, które wskazywały zgubny wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka, jak również sposoby radzenia sobie ze stresem. Jedną z atrakcji byty też przygotowane przez nich doświadczenia oraz gry i zabawy integracyjne.


Dzieci z rodzicami     
   
  Dzieci z rodzicami    

Beata Matuszewska, Katarzyna Jagoda