„Świetliczak poznaje zawody" 

6 listopada zaprosiliśmy mamę naszego ucznia - panią Białkowską, by zaprezentowała zawód fryzjera. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca fryzjera, z dużą chęcią oglądały akcesoria do pracy i z zaciekawieniem słuchały i patrzyły.


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami?    


Gra bingo           Gra bingo


Elżbieta Kaczorowska