Wspomnienie  o papieżu Janie Pawle II

 

12 październik to dzień, w którym wspominamy postać papieża Polaka - Jana Pawła II.

Z tej okazji siostra Kasjana przygotowała część artystyczną na którą składały się wiersze, piosenki i taniec ludowy.

"Z wadowickiej ziemi, spod Wawelu, gdzie żyło sławnych Polaków wielu,

Wiedząc, że przed nim droga długa wyruszył w pielgrzymkę Boży Sługa."

 
Klasa IIa i II b      Klasa II a i II b

 

"Wspominam Cię z serca, Ojcze i wierzę: walka Twa o pokój i nakazy moralne nie będzie smutną jak słowa zgubione.

Ja wciąż mam nadzieję, że Ziemie wypięknieje."
                                                                       

  Pozostałe zdjęcia w GALERII.