Dyrekcja

Zajmowane stanowisko

Imię i nazwisko

Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Tkaczyk
Wicedyrektor mgr Wanda Kordulska