Koordynator doradztwa zawodowego w SP 97 - pani pedagog Hanna Skolasińska

 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w SP 97:

   Ośrodek Rozwoju Edukacji


  Kształcenie zawodowe i ustawiczne


  Doradztwo edukacyjno-zawodowe