Dnia 20.10.2015 roku odbyło się spotkanie z rodzicami z klas I-III, których dzieci uczęszczają na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na temat „Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu”. Na spotkaniu zapoznałam rodziców z symptomami ryzyka dysleksji, poinformowałam o sposobach w jaki można przezwyciężyć specyficzne trudności u uczniów ryzyka dysleksji. Podałam rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem. Omówiłam także program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti z Bratkiem”, na bazie którego prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, rodzice podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami.

 

                                                                                                       Dorota Moroz

Terapeuta pedagogiczny