Informacje o szkole!
Szkoła Podstawowa nr 97 znajduje się na Ochocie,
pomiędzy placem Narutowicza a placem Zawiszy.
Można do nas dotrzeć autobusami i tramwajami jadącymi
w stronę Okęcia."SZKOŁA Z KLASĄ"  - ten  honorowy tytuł otrzymaliśmy w październiku 2003 roku 

Koncepcję procesu nauczania i wychowania w naszej szkole realizujemy poprzez wprowadzanie elementów szeroko rozumianej kultury i sztuki, kulturę oraz sportu. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

Baza szkolna składa się z:

Szkoła ma własny sztandar, poczet i ceremoniał szkolny, do którego zaliczamy również :
    Główne kierunki naszej pracy dydaktyczno - wychowawczej koncentrują się wokół zadań: - WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, EKOLOGIĘ, SPORT. Uczniowie z trudnościami w nauce mogą korzystać z zajęć wyrównawczych, specjalistycznych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. W pracy z uczniem stosujemy różnorodne formy i metody - między innymi: organizujemy konkursy przedmiotowe, przeglądy małych form teatralnych, prezentację osiągnięć  w galerii   prac plastycznych oraz na łamach gazetki "Szkolne Widnokręgi".  Promujemy twórczość uczniów z różnych dziedzin nauki w czasie organizowanych wystaw,  imprez kulturalnych z udziałem rodziców. Nasze motto "talent masz w sobie, pozwól go odkryć i rozwinąć" zachęca uczniów do udziału w licznych zajęciach pozalekcyjnych - kołach przedmiotowych (plastyczne, polonistyczne, geograficzne, turystyczne, historyczne, informatyczne) oraz  zajęciach rekreacyjno - sportowych. Współpracujemy z ośrodkami kultury. Przekazujemy uczniom wartości humanistyczne, szczególnie to dotyczy tolerancji. Naukę uatrakcyjniają wycieczki dydaktyczne, "zielone szkoły"..
W okresie ferii i wakacji nasi uczniowie mają możliwość wyjazdu na obozy i zimowiska sportowe pod opieką fachowej kadry. Obecnie nasza szkoła liczy 13 oddziałów: 6 klas I - III i 6 klas IV - VI oraz  klasę "0". W każdym z poziomów są tworzone klasy lub grupy sportowe trenujące japońską sztukę walki JUDO