„Wróżby andrzejkowe w klasach 0-III”

    Andrzejki to jedna z wielu tradycyjnych imprez organizowanych przez świetlicę szkolną. Przez szereg lat zgromadziliśmy wiele rekwizytów, strojów i dekoracji przydatnych do przeprowadzenia wróżb andrzejkowych. Zaprosiliśmy dzieci z klas 0-III, by razem się bawić.


Wróżba kolorów    Wróżba kolorów                

Klasa 1b i 1a - to ich pierwsze wróżby andrzejkowe - kim będę oraz dokąd pojadę...

          Wróżba kolorów         Wróżba kolorów
                      

  Wróżby -  "Jakie imię"   oraz "Czar ciasteczek".

 


Pozostałe zdjęcia w Galerii

Ewa Gańko