Koncert z cyklu ,, Słucham i maluję"- klasa I a" 

Dzieci z klasy I a uczestniczą w cyklu zajęć ,, Słucham i maluję".  W czasie pierwszego spotkania w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej dzieci poznały gitarę. Wysłuchały kilku utworów muzycznych wykonywanych na tym instrumencie w wykonaniu młodego artysty. Poznały budowę gitary, nazwy poszczególnych jej części, sposób wydobywania dźwięków. W czasie koncertu miały także okazję wysłuchać muzyki akordeonowej, która bardzo im się podobała. W czasie zajęć plastycznych dzieci wykonały w grupach piękne rysunki gitar. Koncert i zajęcia plastyczne dostarczyły uczniom wielu ciekawych wrażeń. Niektórzy marzą, aby zacząć się uczyć grać na gitarze. 

                                                                         


Dzieci z rodzicami       Dzieci z rodzicami


Agnieszka Chlebowska